ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE

Reklamace a odstoupení od smlouvy     :

Případné reklamace a odstoupení od smlouvy   budou vyřízeny v souladu

s Obchodními podmínkami obchodu, kde jsou uvedeny i podmínky a postupy.

Na těchto stránkách máte potřebné formuláře pro uplatnění reklamace a odstoupení od smlouvy(nezaměňujte je, prosím) :

---------------------------------------------

 

Protokol odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od

 Od nákupu tohoto   zboží 
 zadejte číslo faktury
   zadejte název zboží
Datum převzetí zboží 
 DD.MM.YYYY
Jméno a příjmení 
Ulice 
Město 
PSČ 
Telefon 
Email 
Částku za zboží požaduji:    :                                                                                                      
Číslo bankovního účtu

 

 ------------------------------------

REKLAMCE NENÍ ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY(uplatněné ve lhůtě 14 dnů)   !!!!

Reklamační podmínky :

Při případné reklamaci postupujte takto. - Reklamované zboží zabalte, přiložte  záruční list

(v případě, že se jedná o reklamaci v záruční době a pokud byl záruční list součástí dodávky-dodáván pouze u mobilních telefonů !) ,prodejní doklad a řádně vyplněný reklamační protokol

a zašlete jej na adresu naší provozovny.

Reklamované zboží se zákazník zavazuje zaslat prodejci   a zajistit zboží proti poškození

a pojistit jej.  Nelze jej zasílat na dobírku !

Reklamace bude vyřízena v nekratším možném čase, maximálně však do 30 dnů od data zaslání na adresu prodejce.  Bude-li reklamace uznána oprávněnou servisem nebo dodavatelem zboží a pokud nebudeme moci zajistit v zákonné lhůtě opravu, případně výměnu zboží, má odběratel právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení peněz za zboží včetně poštovních nákladů vynaložených na odeslání reklamovaného zboží prodejci. Zde však musí být využita forma nejlevnější možná, kterou využil i prodejce na dopravu zboží zákazníkovi. Nebudou propláceny náklady při dopravě osobním vozidlem nebo hromadnou dopravou- při využití této dopravy budou uhrazeny pouze náklady na úrovni možných vynaložených a nevyužitých  poštovních nákladů při využití pošty nebo způobu dopravy využitého při kouopi výrobku.  V případě neuznání reklamace na základě vyplněného reklamačního protokolu servisu nebo dodavatele zboží bude reklamované zboží vráceno zákazníkovi poštovní zásilkou, žádné další náklady prodejcem uplatněny nebudou.Žádné další náklady , např.: diagnostika závady atd. účtovány nebudou. Zasláno zboží zpět zákazníkovi. V našem obchodě se ale nebráníme dalšímu jednání, např.: odkoupení reklamovaného zboží atd..

OCHRANA OSOBNÍCH DAT:Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou,  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  určeny pouze pro účely vyřízení objednávky v rámci internetového obchodu. V případě zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách zboží budeme plně respektovat, pokud si zákazník tyto informace nebude přát zasílat.

Záruční podmínky :

Záruční podmínky jsou uvedeny v záložce Obchodní podmínky.

V případě reklamace použijte prosím reklamační protokol :

V případě  reklamace použijte prosím níže uvedený protokol nebo uveďte alespoň  náležitosti

obsažené v něm.       Děkuji.

---------------------------------------------

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Zákazník:

Jméno a příjmení:

 

adresa:

 

telefon:

V případě, že nebude reklamace uznána, jsem obeznámen a souhlasím se skutečností, že budu dále jednat s prodejcem o řešení situace, stejně tak i při případném opotřebení výrobku v případě uplatnění odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

datum reklamace:                                                            podpis zákazníka:

číslo Výrobek číslo výrobku číslo prodejního dokladu zjištěné závady  
1          
           
2          
           
3          
           

 

datum :                                                           podpis  :

 

 

Děkuji za pochopení.

Ing. Ladislav   PIVOŇKA

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”